Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / rypiński / Skrwilno, gm.
Skrwilno, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 6354
Powierzchnia: 124.35 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4899
Liczba wydanych kart: 2112
Liczba głosów oddanych: 2112
Liczba głosów ważnych: 2096
 43.11%
brak38.70%40.11%41.52%42.93%44.34%45.75%47.16%48.57%49.98%51.39% 
danych40.10%41.51%42.92%44.33%45.74%47.15%48.56%49.97%51.38%52.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1JUREK Marek110.52
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander114754.72
3KOMOROWSKI Bronisław Maria43820.90
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard241.15
5LEPPER Andrzej Zbigniew633.01
6MORAWIECKI Kornel Andrzej10.05
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard28713.69
8OLECHOWSKI Andrzej Marian150.72
9PAWLAK Waldemar1095.20
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew10.05
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół, ul.Bieżuńska 16, Skrwilno135051051050437.78
2Urząd Gminy, ul.Rypińska 7, Skrwilno144974174173551.14
3Szkoła Podstawowa, Skudzawy51920120120138.73
4Szkoła Podstawowa, Okalewo158166066065641.75
  Skrwilno, gm. 4899 2112 2112 2096 43.11