Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / wieluński / Skomlin, gm.
Skomlin, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 3445
Powierzchnia: 54.95 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2707
Liczba wydanych kart: 1388
 51.27%
brak46.86%47.60%48.34%49.08%49.82%50.56%51.30%52.04%52.78%53.52% 
danych47.59%48.33%49.07%49.81%50.55%51.29%52.03%52.77%53.51%54.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Przedszkole w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 2130768768667752.56
2Przedszkole w Wicherniku, Wichernik 1351527227227152.82
3Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Wróblew 6060929829829548.93
4Remiza OSP w Toplinie, Toplin 1527613113113147.46
=   2707  1388  1387  1374  51.27