Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / wieluński / Pątnów, gm.
Pątnów, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 6597
Powierzchnia: 114.3 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 5086
Liczba wydanych kart: 2645
 52.01%
brak46.86%47.60%48.34%49.08%49.82%50.56%51.30%52.04%52.78%53.52% 
danych47.59%48.33%49.07%49.81%50.55%51.29%52.03%52.77%53.51%54.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP w Bieńcu, Bieniec 9a, 98-335 Pątnów42223223223254.98
2Świetlica Wiejska w Kałużach, Kałuże 20a, 98-335 Pątnów20712112112158.45
3Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, Dzietrzniki 105, 98-335 Pątnów81444644644154.79
4Remiza OSP w Kluskach, Kluski 24a, 98-335 Pątnów13957575741.01
5Zespół Szkół Samorządowych w Grębieniu, Grębień 107, 98-335 Pątnów47024924924652.98
6Zespół Szkół Samorządowych w Popowicach, Popowice 57b, 98-335 Pątnów49527227227254.95
7Remiza OSP w Kamionce, Kamionka 38a, 98-335 Pątnów46223623623451.08
8Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie, Pątnów 105, 98-335 Pątnów111053753753748.38
9Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym, Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów65133133132650.84
10Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim, Załcze Wielkie 76a, 98-335 Pątnów31616416416351.90
=   5086  2645  2645  2629  52.01