Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / wieluński / Ostrówek, gm.
Ostrówek, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4630
Powierzchnia: 101.6 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3669
Liczba wydanych kart: 1783
 48.60%
brak46.86%47.60%48.34%49.08%49.82%50.56%51.30%52.04%52.78%53.52% 
danych47.59%48.33%49.07%49.81%50.55%51.29%52.03%52.77%53.51%54.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku79140140139950.70
2Szkoła Podstawowa w Janowie64029929929946.72
3Szkoła Podstawowa w Okalewie71138238237653.73
4Szkoła Podstawowa w Skrzynnie77333333333343.08
5Szkoła Podstawowa w Wielgiem62530030029948.00
6Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie12968686452.71
=   3669  1783  1783  1770  48.60