Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / wieluński / Czarnożyły, gm.
Czarnożyły, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4603
Powierzchnia: 69.9 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3647
Liczba wydanych kart: 1850
 50.73%
brak46.86%47.60%48.34%49.08%49.82%50.56%51.30%52.04%52.78%53.52% 
danych47.59%48.33%49.07%49.81%50.55%51.29%52.03%52.77%53.51%54.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a127969669669254.42
2Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach, Łagiewniki 8998846846846847.37
3Świetlica Wiejska w Wydrzynie, Wydrzyn 59a98746846846047.42
4Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach, Gromadzice 4939321821721755.47
=   3647  1850  1849  1837  50.73