Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / rawski ...
rawski
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 50443
Powierzchnia: 646.6 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 30
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 30
Liczba uprawnionych do głosowania: 40338
Liczba wydanych kart: 20311
 50.35%
brak42.70%44.23%45.76%47.29%48.82%50.35%51.88%53.41%54.94%56.47% 
danych44.22%45.75%47.28%48.81%50.34%51.87%53.40%54.93%56.46%58.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
101302Biała Rawska, gm.942844674465442247.38
101303Cielądz, gm.329514661466145944.49
101304Rawa Mazowiecka, gm.684732343233321147.23
101301Rawa Mazowiecka, m.1465084908490842857.95
101305Regnów, gm.148263363362842.71
101306Sadkowice, gm.463620212021199243.59
  rawski 40338 20311 20308 20140 50.35
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1975210832108301073954.84
2Wieś2058694799478940146.05
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000477720992099208743.94
2od 5 001 do 10 0001148352555254520345.76
3od 10 001 do 20 0002407812957129551285053.81
4od 20 001 do 50 00000000.00
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00