Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / poddębicki ...
poddębicki
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 42392
Powierzchnia: 880.91 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 47
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 47
Liczba uprawnionych do głosowania: 34708
Liczba wydanych kart: 17363
 50.03%
brak44.72%45.59%46.46%47.33%48.20%49.07%49.94%50.81%51.68%52.55% 
danych45.58%46.45%47.32%48.19%49.06%49.93%50.80%51.67%52.54%53.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
101101Dalików, gm.303015121512149249.90
101102Pęczniew, gm.303915581558154251.27
101103Poddębice, gm.1298265236523647550.25
101104Uniejów, gm.619533063304328753.37
101105Wartkowice, gm.509622792279226044.72
101106Zadzim, gm.436621852185216350.05
  poddębicki 34708 17363 17361 17219 50.03
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1042958105809577355.71
2Wieś2427911553115521144647.58
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000606930703070303450.58
2od 5 001 do 10 0001565777707768771049.63
3od 10 001 do 20 0001298265236523647550.25
4od 20 001 do 50 00000000.00
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00