Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / kutnowski ...
kutnowski
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 103111
Powierzchnia: 886.29 km2
Zaludnienie: 116 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 77
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 77
Liczba uprawnionych do głosowania: 84719
Liczba wydanych kart: 42494
 50.16%
brak42.90%44.15%45.40%46.65%47.90%49.15%50.40%51.65%52.90%54.15% 
danych44.14%45.39%46.64%47.89%49.14%50.39%51.64%52.89%54.14%55.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
100202Bedlno, gm.496721972195216744.23
100203Dąbrowice, gm.166775075074344.99
100204Krośniewice, gm.735133223319330045.19
100205Krzyżanów, gm.358416951695167347.29
100206Kutno, gm.682633133313328648.54
100201Kutno, m.3896221558215542142855.33
100207Łanięta, gm.199085485484542.91
100208Nowe Ostrowy, gm.306013181318129643.07
100209Oporów, gm.223410941094108548.97
100210Strzelce, gm.335615991599159047.65
100211Żychlin, gm.1072247944792475044.71
  kutnowski 84719 42494 42483 42163 50.16
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto5150827517275092733853.42
2Wieś3321114977149741482545.10
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001589173107310723246.00
2od 5 001 do 10 0001914488328827875346.13
3od 10 001 do 20 0001072247944792475044.71
4od 20 001 do 50 0003896221558215542142855.33
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00