Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski / Włocławek, gm.
Włocławek, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 6924
Powierzchnia: 219.92 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5428
Liczba wydanych kart: 2562
 47.20%
brak39.65%40.93%42.21%43.49%44.77%46.05%47.33%48.61%49.89%51.17% 
danych40.92%42.20%43.48%44.76%46.04%47.32%48.60%49.88%51.16%52.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica, Dąb Polski26416116115960.98
2Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Smólnik90337137136841.09
3Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Modzerowo78531831831140.51
4Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Warząchewka Polska52528828828554.86
5Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul.Szkolna 15, Kruszyn131367167166551.10
6Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul.Szkolna 15, Kruszyn163875375374945.97
=   5428  2562  2562  2537  47.20