Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski / Lubień Kujawski, gm.
Lubień Kujawski, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 7687
Powierzchnia: 150.21 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 6106
Liczba wydanych kart: 2456
 40.22%
brak39.65%40.93%42.21%43.49%44.77%46.05%47.33%48.61%49.89%51.17% 
danych40.92%42.20%43.48%44.76%46.04%47.32%48.60%49.88%51.16%52.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Biblioteka Publiczna, ul.Wojska Polskiego 18, Lubień Kujawski114259759759052.28
2Szkoła Podstawowa, Kaliska74428728728438.58
3Ośrodek Kultury, ul.Wojska Polskiego 20, Lubień Kujawski67431231231246.29
4Budynek po Szkole Podstawowej w Bilnie, Bilno19669696835.20
5Szkoła Podstawowa, Narty42314514514534.28
6Szkoła Podstawowa, Kanibród81624124123929.53
7Zespół Szkół, Kłóbka84236536536443.35
8Świetlica wiejska, Rzeżewo43915215215034.62
9Świetlica, Kamienna80426226226032.59
10Dom Pomocy Społecznej, Rzeżewo 26262623100.00
=   6106  2456  2456  2435  40.22