Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski / Kowal, gm.
Kowal, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4043
Powierzchnia: 114.75 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3200
Liczba wydanych kart: 1431
 44.72%
brak39.65%40.93%42.21%43.49%44.77%46.05%47.33%48.61%49.89%51.17% 
danych40.92%42.20%43.48%44.76%46.04%47.32%48.60%49.88%51.16%52.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Kowalu, ul.Piwna 33, Kowal122856556555746.01
2Gimnazjum Publiczne, Grabkowo72829929929241.07
3Zespół Placówek Oświatowych, Nakonowo44522722722451.01
4Szkoła Podstawowa, Więsławice79934034033642.55
=   3200  1431  1431  1409  44.72