Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski / Fabianki, gm.
Fabianki, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 9148
Powierzchnia: 76.1 km2
Zaludnienie: 120 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 7152
Liczba wydanych kart: 3052
 42.67%
brak39.65%40.93%42.21%43.49%44.77%46.05%47.33%48.61%49.89%51.17% 
danych40.92%42.20%43.48%44.76%46.04%47.32%48.60%49.88%51.16%52.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 1, Szpetal Górny213810341034103248.36
2Szkoła Podstawowa, Cyprianka162864364361839.50
3Szkoła Podstawowa, Nasiegniewo135451251250437.81
4Szkoła Podstawowa, Fabianki203286386385342.47
=   7152  3052  3052  3007  42.67