Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski / Boniewo, gm.
Boniewo, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 3632
Powierzchnia: 77.72 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2823
Liczba wydanych kart: 1326
 46.97%
brak39.65%40.93%42.21%43.49%44.77%46.05%47.33%48.61%49.89%51.17% 
danych40.92%42.20%43.48%44.76%46.04%47.32%48.60%49.88%51.16%52.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 32, Boniewo140466966966247.65
2Remiza OSP, Lubomin46719019018940.69
3Szkoła Podstawowa, Osiecz Mały60027427427045.67
4Świetlica wiejska, Kaniewo35219319318854.83
=   2823  1326  1326  1309  46.97