Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski / Baruchowo, gm.
Baruchowo, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 3605
Powierzchnia: 107.05 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2884
Liczba wydanych kart: 1305
 45.25%
brak39.65%40.93%42.21%43.49%44.77%46.05%47.33%48.61%49.89%51.17% 
danych40.92%42.20%43.48%44.76%46.04%47.32%48.60%49.88%51.16%52.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Baruchowo96849049048150.62
2Gimnazjum, Baruchowo101341241241040.67
3Świetlica wiejska, Czarne86837737737643.43
4Świetlica Domu Pomocy Społecznej, Kurowo Parcele3526262674.29
=   2884  1305  1305  1293  45.25