Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski / Kowal, m.
Kowal, m.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 3498
Powierzchnia: 4.71 km2
Zaludnienie: 742 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2807
Liczba wydanych kart: 1472
 52.44%
brak39.65%40.93%42.21%43.49%44.77%46.05%47.33%48.61%49.89%51.17% 
danych40.92%42.20%43.48%44.76%46.04%47.32%48.60%49.88%51.16%52.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica na dworcu autobusowym, ul.K.Wielkiego 10, Kowal126465565264351.82
2Remiza OSP, ul.Zamkowa 4, Kowal147977077076252.06
3Świetlica Domu Pomocy Społecznej, ul. Kopernika 19, Kowal6447474773.44
=   2807  1472  1469  1452  52.44