Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / wąbrzeski / Książki, gm.
Książki, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4382
Powierzchnia: 86.54 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3385
Liczba wydanych kart: 1512
 44.67%
brak40.36%41.23%42.10%42.97%43.84%44.71%45.58%46.45%47.32%48.19% 
danych41.22%42.09%42.96%43.83%44.70%45.57%46.44%47.31%48.18%49.06% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 4, Książki198493493492447.08
2Świetlica Wiejska, Łopatki 4276330830830840.37
3Wiejski Dom Kultury, Osieczek 187a63827027026842.32
=   3385  1512  1512  1500  44.67