Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / tucholski / Śliwice, gm.
Śliwice, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 5599
Powierzchnia: 174.75 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4243
Liczba wydanych kart: 2265
 53.38%
brak47.90%48.67%49.44%50.21%50.98%51.75%52.52%53.29%54.06%54.83% 
danych48.66%49.43%50.20%50.97%51.74%52.51%53.28%54.05%54.82%55.60% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1GMINNY OŚRODEK KULTURY, ŚLIWICE219812791279126958.19
2SZKOŁA PODSTAWOWA, ŚLIWICZKI57925825825444.56
3ŚWIETLICA WIEJSKA, LUBOCIEŃ54727827827650.82
4SZKOŁA PODSTAWOWA, LIŃSK91945045044748.97
=   4243  2265  2265  2246  53.38