Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / tucholski / Cekcyn, gm.
Cekcyn, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 6612
Powierzchnia: 253.13 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5172
Liczba wydanych kart: 2623
 50.72%
brak47.90%48.67%49.44%50.21%50.98%51.75%52.52%53.29%54.06%54.83% 
danych48.66%49.43%50.20%50.97%51.74%52.51%53.28%54.05%54.82%55.60% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1DOM STRAŻAKA, ZDROJE69034434434149.86
2SZKOŁA PODSTAWOWA, IWIEC89344844844650.17
3SZKOŁA PODSTAWOWA, CEKCYN183286086085546.94
4GMINNY OŚRODEK KULTURY, CEKCYN175797197196755.26
=   5172  2623  2623  2609  50.72