Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / toruński / Zławieś Wielka, gm.
Zławieś Wielka, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 12260
Powierzchnia: 177.53 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 9211
Liczba wydanych kart: 4625
 50.21%
brak40.40%41.75%43.10%44.45%45.80%47.15%48.50%49.85%51.20%52.55% 
danych41.74%43.09%44.44%45.79%47.14%48.49%49.84%51.19%52.54%53.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Górsku201593793692646.50
2Szkoła Podstawowa w Łążynie128757657657144.76
3Zespół Szkół w Rzęczkowie94642642642245.03
4Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej211495695694945.22
5Szkoła Podstawowa w Przysieku183311851185117664.65
6Szkoła w Czarnowie101654554554053.64
=   9211  4625  4624  4584  50.21