Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / toruński / Łubianka, gm.
Łubianka, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 6099
Powierzchnia: 84.64 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4617
Liczba wydanych kart: 2392
 51.81%
brak40.40%41.75%43.10%44.45%45.80%47.15%48.50%49.85%51.20%52.55% 
danych41.74%43.09%44.44%45.79%47.14%48.49%49.84%51.19%52.54%53.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, ul. Zawiszy Czarnego 2, Warszewice132170070069252.99
2Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 14, Pigża89444744744550.00
3Zespół Szkół, ul. Chełmińska 1, Łubianka173991491390652.56
4Szkoła Podstawowa, ul. M. Konopnickiej 4, Wybcz66333133132749.92
=   4617  2392  2391  2370  51.81