Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / toruński / Czernikowo, gm.
Czernikowo, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 8804
Powierzchnia: 169.37 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6654
Liczba wydanych kart: 2689
 40.41%
brak40.40%41.75%43.10%44.45%45.80%47.15%48.50%49.85%51.20%52.55% 
danych41.74%43.09%44.44%45.79%47.14%48.49%49.84%51.19%52.54%53.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15, Czernikowo144370370369648.72
2Szkoła Podstawowa w Osówce197966266265633.45
3Szkoła Podstawowa w Mazowszu99534334333534.47
4Zespół Szkół, ul. Gimnazjalna 1, Czernikowo126048448447738.41
5Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15, Czernikowo97749749749150.87
=   6654  2689  2689  2655  40.41