Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / świecki / Nowe, gm.
Nowe, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 10675
Powierzchnia: 106.36 km2
Zaludnienie: 100 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 8549
Liczba wydanych kart: 3802
 44.47%
brak40.90%42.04%43.18%44.32%45.46%46.60%47.74%48.88%50.02%51.16% 
danych42.03%43.17%44.31%45.45%46.59%47.73%48.87%50.01%51.15%52.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1ŚWIETLICA KOTŁOWNI, OSIEDLE NADWIŚLAŃSKIE I, NOWE102256056055654.79
2CENTRUM KULTURY "ZAMEK", PLAC ZAMKOWY, NOWE138760960960543.91
3REMIZA OSP, ALEJA 3 MAJA, NOWE142367367366947.29
4SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. MYŚLIWSKA, NOWE120666166165954.81
5KLUB ROLNIKA, BOCHLIN71730730730242.82
6SZKOŁA PODSTAWOWA, RYCHŁAWA76935235234845.77
7SZKOŁA PODSTAWOWA, TRYL62018018017929.03
8REMIZA OSP, MAŁY KOMORSK32312912912939.94
9ŚWIETLICA WIEJSKA, ZDROJEWO56216116116128.65
10ŚWIETLICA WIEJSKA, GÓRNE MORGI52017017017032.69
=   8549  3802  3802  3778  44.47