Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / świecki / Jeżewo, gm.
Jeżewo, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 7909
Powierzchnia: 155.93 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6162
Liczba wydanych kart: 2825
 45.85%
brak40.90%42.04%43.18%44.32%45.46%46.60%47.74%48.88%50.02%51.16% 
danych42.03%43.17%44.31%45.45%46.59%47.73%48.87%50.01%51.15%52.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1WIEJSKI DOM KULTURY, UL. GŁÓWNA 2a, JEŻEWO79831931831439.97
2SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. GŁÓWNA 37, JEŻEWO209799499498447.40
3GIMNAZJUM, UL. MICKIEWICZA 3a, LASKOWICE117140840840134.84
4GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI, UL. KOLEJOWA 9, LASKOWICE209611041104109852.67
=   6162  2825  2824  2797  45.85