Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / radziejowski / Radziejów, m.
Radziejów, m.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 5974
Powierzchnia: 5.75 km2
Zaludnienie: 1038 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4965
Liczba wydanych kart: 2598
 52.33%
brak42.43%43.43%44.43%45.43%46.43%47.43%48.43%49.43%50.43%51.43% 
danych43.42%44.42%45.42%46.42%47.42%48.42%49.42%50.42%51.42%52.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.Szkolna 28, Radziejów190295795794950.32
2Radziejowski Dom Kultury, ul.Objezdna 40, Radziejów193110841084107556.14
3Urząd Miasta Radziejów, ul.Kościuszki 20/22, Radziejów97349649648850.98
4Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.Szpitalna 3, Radziejów 15961616038.36
=   4965  2598  2598  2572  52.33