Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / mogileński / Strzelno, gm.
Strzelno, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 12146
Powierzchnia: 185.28 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 9663
Liczba wydanych kart: 4860
 50.29%
brak41.43%42.33%43.23%44.13%45.03%45.93%46.83%47.73%48.63%49.53% 
danych42.32%43.22%44.12%45.02%45.92%46.82%47.72%48.62%49.52%50.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, UL. KOŚCIUSZKI 15, STRZELNO176292092091652.21
2SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2, STRZELNO144378178177854.12
3GIMNAZJUM, UL. GIMNAZJALNA 17, STRZELNO151879579578552.37
4ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH, UL. GIMNAZJALNA 7, STRZELNO145965165164744.62
5SZKOŁA PODSTAWOWA, MARKOWICE94844144143446.52
6ŚWIETLICA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, OSTROWO54631731731558.06
7SZKOŁA PODSTAWOWA, STODOŁY31618618618558.86
8SZKOŁA PODSTAWOWA, WRONOWY78637937937548.22
9SZKOŁA PODSTAWOWA, CIECHRZ84737437437144.16
10SZPITAL POWIATOWY W STRZELNIE, UL. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 8, STRZELNO3816161642.11
=   9663  4860  4860  4822  50.29