Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław, gm.
Inowrocław, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 11391
Powierzchnia: 171.05 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 8924
Liczba wydanych kart: 4092
 45.85%
brak42.43%43.82%45.21%46.60%47.99%49.38%50.77%52.16%53.55%54.94% 
danych43.81%45.20%46.59%47.98%49.37%50.76%52.15%53.54%54.93%56.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1DOM STRAŻAKA, TURZANY167189789288553.68
2SZKOŁA PODSTAWOWA, TUPADŁY124162062061849.96
3SZKOŁA PODSTAWOWA, JAKSICE176272372371241.03
4GIMNAZJUM, SŁAWĘCINEK129656456456443.52
5SZKOŁA PODSTAWOWA, ORŁOWO93247847847551.29
6SZKOŁA PODSTAWOWA, GÓRA202281081080540.06
=   8924  4092  4087  4059  45.85