Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Świecie nad Osą, gm.
Świecie nad Osą, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4565
Powierzchnia: 94.67 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3372
Liczba wydanych kart: 1304
 38.67%
brak38.66%39.48%40.30%41.12%41.94%42.76%43.58%44.40%45.22%46.04% 
danych39.47%40.29%41.11%41.93%42.75%43.57%44.39%45.21%46.03%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Linowie65723323322135.46
2Szkoła Podstawowa w Lisnowie139849949949135.69
3Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu nad Osą131757257255243.43
=   3372  1304  1304  1264  38.67