Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Rogóźno, gm.
Rogóźno, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4218
Powierzchnia: 115.74 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3207
Liczba wydanych kart: 1351
 42.13%
brak38.66%39.48%40.30%41.12%41.94%42.76%43.58%44.40%45.22%46.04% 
danych39.47%40.29%41.11%41.93%42.75%43.57%44.39%45.21%46.03%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Siedziba Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "PROMIEŃ" w Szembruku95337137136538.93
2Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Rogóźnie163172972872444.70
3Szkoła Podstawowa w Białochowie62325125124840.29
=   3207  1351  1350  1337  42.13