Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Gruta, gm.
Gruta, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 6719
Powierzchnia: 123.77 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5174
Liczba wydanych kart: 2421
 46.79%
brak38.66%39.48%40.30%41.12%41.94%42.76%43.58%44.40%45.22%46.04% 
danych39.47%40.29%41.11%41.93%42.75%43.57%44.39%45.21%46.03%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Grucie149173973972749.56
2Przedszkole Samorządowe w Mełnie96543943943545.49
3Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie65831831831648.33
4Szkoła Podstawowa w Boguszewie61429329328747.72
5Świetlica wiejska w Okoninie72432132131944.34
6Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej72231131130843.07
=   5174  2421  2421  2392  46.79