Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / bydgoski / Sicienko, gm.
Sicienko, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 9219
Powierzchnia: 179.46 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 7320
Liczba wydanych kart: 3893
 53.18%
brak47.00%48.68%50.36%52.04%53.72%55.40%57.08%58.76%60.44%62.12% 
danych48.67%50.35%52.03%53.71%55.39%57.07%58.75%60.43%62.11%63.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1KLUB WIEJSKI, MURUCIN45722222221948.58
2SZKOŁA PODSTAWOWA, TRZEMIĘTOWO66733733733650.52
3IZBA TRADYCJI KULTURALNEJ, SICIENKO129769769769153.74
4WIEJSKI DOM KULTURY, KRUSZYN178194694693553.12
5ZESPÓŁ SZKÓŁ, WOJNOWO228712191219121053.30
6SZKOŁA PODSTAWOWA, SAMSIECZNO61329329329047.80
7ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W STRZELEWIE ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH, STRZELEWO21817917917682.11
=   7320  3893  3893  3857  53.18