Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / bydgoski / Nowa Wieś Wielka, gm.
Nowa Wieś Wielka, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 8827
Powierzchnia: 148.47 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6810
Liczba wydanych kart: 3366
 49.43%
brak47.00%48.68%50.36%52.04%53.72%55.40%57.08%58.76%60.44%62.12% 
danych48.67%50.35%52.03%53.71%55.39%57.07%58.75%60.43%62.11%63.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1SZKOŁA PODSTAWOWA, NOWA WIEŚ WIELKA184895595595251.68
2SZKOŁA PODSTAWOWA, BRZOZA231412381238123053.50
3SZKOŁA PODSTAWOWA, NOWA WIEŚ WIELKA179473573572840.97
4SZKOŁA PODSTAWOWA, BRZOZA85443843843551.29
=   6810  3366  3366  3345  49.43