Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota, gm.
Białe Błota, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 16289
Powierzchnia: 121.9 km2
Zaludnienie: 133 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 12381
Liczba wydanych kart: 7418
 59.91%
brak47.00%48.68%50.36%52.04%53.72%55.40%57.08%58.76%60.44%62.12% 
danych48.67%50.35%52.03%53.71%55.39%57.07%58.75%60.43%62.11%63.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1SZKOŁA PODSTAWOWA, UL.CENTRALNA 27, BIAŁE BŁOTA142380780780356.71
2SZKOŁA PODSTAWOWA, UL.CENTRALNA 27, BIAŁE BŁOTA103463863863461.70
3GIMNAZJUM, UL. CZYSTA 1A, BIAŁE BŁOTA223113381338133259.97
4WIEJSKI OŚRODEK KULTURY, UL. JAŁOWCOWA 7, ŁOCHOWO127781981981564.13
5ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. WIERZBOWA 2, ŁOCHOWO105664164163760.70
6ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. WIERZBOWA 2, ŁOCHOWO95352052051654.56
7PARAFIALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY, UL. STAROSZKOLNA 13, MUROWANIEC169210081008100759.57
8GMINNE PRZEDSZKOLE "WRÓŻKA" W BIAŁYCH BŁOTACH ODDZIAŁY W ZIELONCE, UL. BYDGOSKA 11, ZIELONKA149391891891461.49
9ŚWIETLICA WIEJSKA, UL. OSIEDLE 4, CIELE122272972972259.66
=   12381  7418  7418  7380  59.91