Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / aleksandrowski / Waganiec, gm.
Waganiec, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4566
Powierzchnia: 54.56 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3538
Liczba wydanych kart: 1607
 45.42%
brak43.02%45.40%47.78%50.16%52.54%54.92%57.30%59.68%62.06%64.44% 
danych45.39%47.77%50.15%52.53%54.91%57.29%59.67%62.05%64.43%66.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala Urzędu Gminy, Waganiec96347447446749.22
2Zespół Szkół, Zbrachlin53026526526150.00
3Szkoła Podstawowa, Niszczewy55123623623642.83
4Szkoła Podstawowa, Wólne74533833833145.37
5Zespół Szkół, Brudnowo27111611611542.80
6Szkoła Podstawowa, Sierzchowo47817817817637.24
=   3538  1607  1607  1586  45.42