Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / aleksandrowski / Raciążek, gm.
Raciążek, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 3112
Powierzchnia: 32.89 km2
Zaludnienie: 94 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2492
Liczba wydanych kart: 1265
 50.76%
brak43.02%45.40%47.78%50.16%52.54%54.92%57.30%59.68%62.06%64.44% 
danych45.39%47.77%50.15%52.53%54.91%57.29%59.67%62.05%64.43%66.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół, ul.Szkolna 3, Raciążek111951151151045.67
2Gminny Ośrodek Kultury, ul.Wysoka 4, Raciążek122668068067555.46
3Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy, ul.Przedmiejska 1, Raciążek14774736650.34
=   2492  1265  1264  1251  50.76