Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640-13/10 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego 
Address ul. Chmielna 9, 00-021 Warszawa 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 
www www.olechowski.pl 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
wyborczy SZMIGIERO Maciej 
finansowy POTAPOWICZ Sławomir 

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Surname Names OLECHOWSKI Andrzej Marian 
Age 62 
Education wyższe ekonomiczne 
Occupation wykonujący zawód ekonomisty 
Place of work samodzielna działalność gospodarcza 
City Warszawa 
Party  
Lustration Statement złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)  
Status Zarejestrowany