Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640-02/10 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego 
Address 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 27 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 
www www.kornelmorawiecki-razem.pl 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
wyborczy SŁOMKA Adam 
finansowy GABRYEL Michał 

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Surname Names MORAWIECKI Kornel Andrzej 
Age 69 
Education wyższe w zakresie nauk fizycznych 
Occupation emerytowany nauczyciel akademicki 
Place of work  
City Wrocław 
Party  
Lustration Statement  
Status Zarejestrowany