Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640-08/10 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Ryszarda Korwin-Mikke 
Address 03-831 Warszawa, ul. Podskarbińska 11A 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 
www www.kw-jkm.pl 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
wyborczy SZMIT Małgorzata Maria 
finansowy MROCZKOWSKA Renata 

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Surname Names KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 
Age 67 
Education wyższe filozoficzne 
Occupation wykonujący zawód publicysty i wydawcy 
Place of work Oficyna Konserwatystów i Liberałów 
City Józefów, powiat otwocki 
Party członek partii politycznej Wolność i Praworządność 
Lustration Statement  
Status Zarejestrowany