Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640-03/10 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera 
Address Al. Jerozolimskie 30 IIIp., 00-024 Warszawa 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 
www www.kw-andrzejaleppera.pl 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
wyborczy SOCHA Bogdan 
finansowy SIKORSKA Halina 

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Surname Names LEPPER Andrzej Zbigniew 
Age 56 
Education średnie 
Occupation wykonujący zawód rolnika 
Place of work własne gospodarstwo rolne 
City Zielnowo, gmina Darłowo 
Party  
Lustration Statement  
Status Zarejestrowany