Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640-01/10 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka 
Address ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 
www www.prezydentpawlak.eu 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
wyborczy SZCZEPAŃCZYK Józef  
finansowy CICHECKI Henryk 

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Surname Names PAWLAK Waldemar 
Age 50 
Education wyższe techniczne 
Occupation zajmujący kierownicze stanowiska państwowe 
Place of work pełniący funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki 
City Kamionka gmina Pacyna 
Party członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Lustration Statement  
Status Zarejestrowany