Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640-06/10 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogusława Zbigniewa Ziętka 
Address 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 
www www.zietek.org 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
wyborczy ANIOŁ Janusz Stefan 
finansowy CHYŁEK Andrzej  

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Surname Names ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 
Age 45 
Education średnie 
Occupation wykonujący zawód polityka 
Place of work Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" 
City Markowizna gmina Ogrodzieniec 
Party członek Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80 
Lustration Statement  
Status Zarejestrowany