Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 149901 Numer obwodu głosowania 61
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Ateny, Ambasada RP 22, Chryssanthemon, 154 52 Paleo Psychico
Gmina Zagranica Powiat Zagranica Województwo mazowieckie
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 23 z siedzibą w Warszawie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na prezydenta

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 305
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 450
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 296
3a. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 154
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców 296
6. Liczba głosów ważnych 296
7. Liczba głosów nieważnych 0
. .   . .
8. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
1KACZYŃSKI Jarosław Aleksander73
2KOMOROWSKI Bronisław Maria223
  Razem 296