Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 149901 Numer obwodu głosowania 156
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Belgrad, Ambasada RP Kneza Miloša 38, 11000 Belgrad
Gmina Zagranica Powiat Zagranica Województwo mazowieckie
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 23 z siedzibą w Warszawie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na prezydenta

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 171
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 300
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 171
3a. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 129
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców 171
6. Liczba głosów ważnych 171
7. Liczba głosów nieważnych 0
. .   . .
8. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
1KACZYŃSKI Jarosław Aleksander38
2KOMOROWSKI Bronisław Maria133
  Razem 171