Komitet wyborczy
. .
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer sprawy ZPOW-640-13/10 
Nazwa Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego 
Adres ul. Chmielna 9, 00-021 Warszawa 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 
Strona www www.olechowski.pl 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
wyborczy SZMIGIERO Maciej 
finansowy POTAPOWICZ Sławomir 

. . Informacje o kandydacie . .
. .
. . . . . .
Nazwisko i imiona OLECHOWSKI Andrzej Marian 
Wiek 62 
Wykształcenie wyższe ekonomiczne 
Zawód wykonujący zawód ekonomisty 
Miejsce pracy samodzielna działalność gospodarcza 
Miejscowość Warszawa 
Partia  
Oświadczenie o lustracji złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)  
Status Zarejestrowany