Komitet wyborczy
. .
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer sprawy ZPOW-640-02/10 
Nazwa Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego 
Adres 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 27 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 
Strona www www.kornelmorawiecki-razem.pl 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
wyborczy SŁOMKA Adam 
finansowy GABRYEL Michał 

. . Informacje o kandydacie . .
. .
. . . . . .
Nazwisko i imiona MORAWIECKI Kornel Andrzej 
Wiek 69 
Wykształcenie wyższe w zakresie nauk fizycznych 
Zawód emerytowany nauczyciel akademicki 
Miejsce pracy  
Miejscowość Wrocław 
Partia  
Oświadczenie o lustracji  
Status Zarejestrowany