Komitet wyborczy
. .
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer sprawy ZPOW-640-08/10 
Nazwa Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Ryszarda Korwin-Mikke 
Adres 03-831 Warszawa, ul. Podskarbińska 11A 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 
Strona www www.kw-jkm.pl 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
wyborczy SZMIT Małgorzata Maria 
finansowy MROCZKOWSKA Renata 

. . Informacje o kandydacie . .
. .
. . . . . .
Nazwisko i imiona KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 
Wiek 67 
Wykształcenie wyższe filozoficzne 
Zawód wykonujący zawód publicysty i wydawcy 
Miejsce pracy Oficyna Konserwatystów i Liberałów 
Miejscowość Józefów, powiat otwocki 
Partia członek partii politycznej Wolność i Praworządność 
Oświadczenie o lustracji  
Status Zarejestrowany