Komitet wyborczy
. .
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer sprawy ZPOW-640-03/10 
Nazwa Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera 
Adres Al. Jerozolimskie 30 IIIp., 00-024 Warszawa 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 
Strona www www.kw-andrzejaleppera.pl 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
wyborczy SOCHA Bogdan 
finansowy SIKORSKA Halina 

. . Informacje o kandydacie . .
. .
. . . . . .
Nazwisko i imiona LEPPER Andrzej Zbigniew 
Wiek 56 
Wykształcenie średnie 
Zawód wykonujący zawód rolnika 
Miejsce pracy własne gospodarstwo rolne 
Miejscowość Zielnowo, gmina Darłowo 
Partia  
Oświadczenie o lustracji  
Status Zarejestrowany