Komitet wyborczy
. .
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer sprawy ZPOW-640-01/10 
Nazwa Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka 
Adres ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 
Strona www www.prezydentpawlak.eu 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
wyborczy SZCZEPAŃCZYK Józef  
finansowy CICHECKI Henryk 

. . Informacje o kandydacie . .
. .
. . . . . .
Nazwisko i imiona PAWLAK Waldemar 
Wiek 50 
Wykształcenie wyższe techniczne 
Zawód zajmujący kierownicze stanowiska państwowe 
Miejsce pracy pełniący funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki 
Miejscowość Kamionka gmina Pacyna 
Partia członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Oświadczenie o lustracji  
Status Zarejestrowany