Komunikaty / Dane w arkuszach
.
 
 Informacje o liczbie obwodów i uprawnionych do głosowania w gminach
  stan na dzień 2010-06-19 18:51:24 plik CSV (CSV)
 
 Informacje o obwodach głosowania
  stan na dzień 2010-06-19 18:51:42 plik CSV (ZIP)
 
 Frekwencja z godziny 08:00
  stan na dzień 2010-06-20 10:59:56 plik CSV (CSV)
 
 Frekwencja z godziny 13:00
  stan na dzień 2010-06-20 14:46:04 plik CSV (CSV)
 
 Frekwencja z godziny 17:00
  stan na dzień 2010-06-20 18:23:58 plik CSV (CSV)
 
 Frekwencja
  stan na dzień 2010-06-21 15:34:16 plik CSV (CSV)
 
 Frekwencja dla zagranicy
  stan na dzień 2010-06-21 15:34:24 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:46:04 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:46:08 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w powiatach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:46:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w powiatach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:46:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w gminach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:46:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w gminach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:47:16 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w obwodach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:51:32 plik CSV (ZIP)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. w obwodach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:54:42 plik CSV (ZIP)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. za granicą w państwach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:48:12 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. za granicą w państwach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:48:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. za granicą w obwodach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:54:56 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. za granicą w obwodach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-06-21 15:55:06 plik CSV (CSV)