Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 180905 Numer obwodu głosowania 7
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Hucie Różanieckiej, Huta Różaniecka 57, 37-613 Ruda Różaniecka
Gmina Narol Powiat lubaczowski Województwo podkarpackie
Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na prezydenta

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 336
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 320
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 164
3a. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 156
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców 164
6. Liczba głosów ważnych 164
7. Liczba głosów nieważnych 0
. .   . .
8. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
1KACZYŃSKI Jarosław Aleksander135
2KOMOROWSKI Bronisław Maria29
  Razem 164